WALL OF CHALLENGE

หอเกียรติยศจากผู้ร่วมกิจกรรม

รุ่งรวี จันทรสุกรี

ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการเข้าประกวดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชัยชนะและเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็มีความสามารถที่จะชนะทุกอย่างถ้ามีความพยายาม

เราเป็นคนที่ขี้อายและไม่กล้าแสดงออก แต่วันนึงเราได้เข้าประกวดในรายการพาดหัวชิงทรัพย์ ของแอพพลิเคชั่นไลน์ ในสัปดาห์แรกไม่มีชื่อเราเป็นผู้ชนะ เราก็ไม่ละความพยายามแข่งต่อในสัปดาห์ที่ 2ก็เหมือนเดิมอีกผิดหวังเป็นครั้งที่ 2 เอาไงล่ะทีนี้ มีให้เลือก 2 ทาง ทางแรกถอยดีกว่า หรือ สู้ต่อไป เราเลือก สู้ต่อไป และแล้วในสัปดาห์ที่ 3 ก็พบเจอกับความสำเร็จเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ดีใจที่ทำสำหรับ สัปดาห์สุดท้ายต้องวางแผนให้ดีเพราะถ้าได้เข้ารอบคือเราได้เงินแน่ๆ และแล้วสิ่งที่เราหวังไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆ เราได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 7 ถึงแม้เราจะหวังสูงถึงอันดับที่ 1 แต่เมื่อได้อันดับที่ 7 เราก็ภูมิใจที่ได้ใช้คามสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ แล้วภารกิจต่อไปก็คือเป็นผู้ชนะเลิศ ในรายการ start your impossible by toyota