WALL OF CHALLENGE

หอเกียรติยศจากผู้ร่วมกิจกรรม

หรรษกร ขันทะสีมา

การได้เกียรติบัตรเรียนดี และเข็มเรียนดี จากความฝันในวัยเด็ก

ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีครอบครัวฐานะพอกิน พอใช้ จึงทำให้ไม่ได้เรียนพิเศษ ไม่มีความฝัน ไม่สนใจในการเรียนและไม่รู้จะเรียนไปทำไม ตอนผมอายุ 7 ขวบ ผมได้ไปอาศัยอยู่กับป้า เพื่อไปเรียนในโรงเรียนประถมที่พร้อมสำหรับเราหลายๆด้านและยังได้เรียนพิเศษกับญาติที่เป็นคุณครูทำให้ผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นับตั้งแต่ท่านคอยสอนผม ทำให้ผมสนใจในการเรียนมากขึ้น และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นความคิดของผมที่อยากมีผลการเรียนที่ดี แต่การที่จะมีผลการเรียนที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมเพราะ ผมมีต้นทุนทางการศึกษาน้อย ทำให้ผมต้องตั้งใจ ขยันหาความรู้ อยู่เสมอ แต่ถึงยังไงผลการเรียนผมก็ยังไม่ดี ผมก็เลยคิดตลอดมาว่า ถึงจะขยันมากแค่ไหนก็ไม่อาจเทียบเคียงกับคนที่เก่งได้ หรือคติที่ผมยึดถือมาคือ พรแสวงยังไงก็สู้พรสวรรค์ไม่ได้ มีใครหลายๆคนบอกผมว่าอย่าไปยึดติดกับเกรด สิ่งนี้ทำให้ผมเริ่มไม่สนใจและล้มเลิก ความตั้งใจของตัวเองไป จนผมได้ขึ้นมาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาได้มีนโยบายว่า ถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยดีตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ ตลอดหลักสูตร จะได้รับเข็มเรียนดี ทำให้ผมเริ่มต้นทำความตั้งใจของผมให้เป็นจริงอีกครั้ง และ ผมยังได้ค้นพบอีกว่า การจะทำอะไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น แค่ความมุ่งมั่น ความขยันคงไม่พอ ต้องมีแรงบันดาลใจด้วย มีครูคนหนึ่งบอกผมว่าการศึกษาสามารถทำให้ชีวิตคนเราดีขึ้นได้ ยิ่งทำให้ผมตั้งใจเรียน ศึกษาในเรื่องที่เรายังเข้าใจไม่พอ ผลการเรียนของผมเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ จนผมประสบความสำเร็จได้รับเข็มเรียนดี ประเภทเข็มทอง ผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมาก รวมถึงญาติๆและครอบครัวเช่นกัน หากวันใดวันหนึ่งที่ผมท้อแท้กับการเรียนผมก็จะหยิบมันขึ้นมาดู มันเป็นกำลังใจ แรงผลักดัน เป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งผมเคยทำสำเร็จ ถึงบางคนจะบอกว่า เกรด เป็นแค่เพียงตัวเลขเท่านั้น ซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่สำหรับผมแล้วเกรดไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขอย่างเดียว มันยังแสดงถึงความ ขยัน มุ่งมั่น ในการเรียน ความรับผิดชอบ ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ “วินัย” วินัยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรา การเดินทางและจุดมุ่งหมายของเรายังมีอีกเยอะ แต่ถ้าเรามีวินัยเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอด เราก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ไม่ยาก