WALL OF CHALLENGE

หอเกียรติยศจากผู้ร่วมกิจกรรม

ธนิต ประกาศวุฒิชน

พลังกายลดลงเรื่อยๆ แต่สร้างพลีงใจให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะใช้มันสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนอื่นๆได้ก้าวผ่านข้อจำกัดของตัวเองไปทำในสิ่งที่...ไม่คิดว่าจะทำได้

ผมต้องกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้และต่อมาผมต้องกลายเป็นผู้ป่วยโรคไต ต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้ง ผมไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร คุณหมอบอกว่า ผมไม่ควรออกกำลังกายหรือใช้แรงมากๆ เพราะจะส่งผลเสียต่อการทำงานของหัวใจ แต่ผมอยากมีความทรงจำดีๆกับกิจกรรมวิ่ง "บุริรัมย์มาราธอน2016" ผมพยายามดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจจนพร้อม และผมก็ได้ร่วมลงปั่นวิลแชร์ร่วมกับนักวิ่งหลายๆคนในรุ่น5.5กิโลเมตร เร็วบ้าง ช้าบ้าง พักบ้าง แต่ผมบอกตัวเองว่าอย่าหยุด จนในที่สุดผมก็มาถึงเส้นชัยด้วยสถิติ "คนพิการใช้วิลแชร์คันแรกและคันเดียวที่ร่วมปั่นในบุรีรัมย์มาราธอน2016" และยังมีอีกหลายประสบการณ์ รวมถึงการทำงานด้ายองค์กรคนพิการ จนได้รับคัดเลือกให้เป็น "บุคคลพิการตัวอย่างแห่งชาติ" ฯลฯ จนสามารถเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นหนังสือชื่อ "มุมมองเปลี่ยนไป จิตใจเปลี่ยนแปลง" ซึ่งนำเสนอถึงมุมมอง แง่คิดต่างๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน หนังสือได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงาน สถานที่และบุคคลต่างๆ จนมีสถานศึกษาได้เชิญให้ผมไปบรรยายประสบการณ์และเรื่องราวของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทำให้ผมมีพลังใจก้าวต่อไปอย่างเข้มเเข็ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนอื่นๆ ซึ่งผมไม่คิดว่าจะทำได้ แต่ ผมก็ทำมันได้