challenge

Start Your Impossible Challenge เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ใครๆ ก็สามารถ “Start Your Impossible” ได้ แค่ลงมือทำ โตโยต้าจึงชวนให้ทุกคนส่งเรื่องราวการเริ่มลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ของตัวเองมาที่เว็บไซต์โตโยต้าหลายร้อยเรื่องราวที่เล่าถึงการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ถูกส่งเข้ามา และนี่คือเรื่องราวของผู้ชนะที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 2 คน

“ ผมเคยคิดว่า...ผมไม่มีทางจะก้าวต่อไปได้แล้ว ”

จากคนที่เคยสิ้นหวังกับชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าสู่คนที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคนอื่น พบเรื่องราวของคุณธนิต ประกาศวุฒิชน หนึ่งในเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่ถูกคัดเลือกจากโครงการ START YOUR IMPOSSIBLE CHALLENGE เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจต่อไปไม่สิ้นสุด

“ เส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่สำคัญ แค่ออกมาที่จุดสตาร์ท 
ก็คือเราได้เริ่มทำแล้ว ”

คุณ ธนิต ประกาศวุฒิชน

HALL OF FAME

หลากหลายเรื่องราวจากคนทางบ้าน

 • ธนิต ประกาศวุฒิชน

  พลังกายลดลงเรื่อยๆ แต่สร้างพลีงใจให้เพิ่...

  more..
 • รุ่งรวี จันทรสุกรี

  ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการเข้าประกวดกิจ...

  more..
 • ฐานิตา ธนะขว้าง

  จากความฝันสู่เส้นทางสู่เวทีระดับภาค "sci...

  more..
 • หรรษกร ขันทะสีมา

  การได้เกียรติบัตรเรียนดี และเข็มเรียนดี ...

  more..
 • Puttharaksa Weerabutra

  อยากแสดงดนตรีอีสานที่ศูนย์บ้านพักคนชรา

  more..
 • Sasiyakorn Peekong

  อยากเป็นคนชอบดื่ม

  more..