challenge

Start Your Impossible Challenge เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ใครๆ ก็สามารถ “Start Your Impossible” ได้ แค่ลงมือทำ โตโยต้าจึงชวนให้ทุกคนส่งเรื่องราวการเริ่มลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ของตัวเองมาที่เว็บไซต์โตโยต้ามากกว่าหนึ่งร้อยเรื่องราวที่เล่าถึงการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ถูกส่งเข้ามา และนี่คือเรื่องราวของผู้ชนะที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 2 คน

“ ความสำเร็จเกิดจากความพยายามมากกว่าพรสวรรค์ ”

จากเด็กผู้หญิงที่เส้นทางชีวิตไม่ได้สดใส สู่บุคคลที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมอย่างเต็มที่ สิ่งใดที่ทำให้เธอสามารถผ่านเส้นทางนั้นมาได้สำเร็จ พบเรื่องราวของคุณพรสวรรค์ มีชิน หนึ่งในเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่ถูกคัดเลือกจากโครงการ START YOUR IMPOSSIBLE CHALLENGE เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจต่อไปไม่สิ้นสุด

“ ถ้าเรายังมีลมหายใจและความพยายาม ทุกความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ด้วยมือของเรา ”

พญ. พรสวรรค์ มีชิน

HALL OF FAME

หลากหลายเรื่องราวจากคนทางบ้าน

 • ธนิต ประกาศวุฒิชน

  พลังกายลดลงเรื่อยๆ แต่สร้างพลีงใจให้เพิ่...

  more..
 • รุ่งรวี จันทรสุกรี

  ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการเข้าประกวดกิจ...

  more..
 • ฐานิตา ธนะขว้าง

  จากความฝันสู่เส้นทางสู่เวทีระดับภาค "sci...

  more..
 • หรรษกร ขันทะสีมา

  การได้เกียรติบัตรเรียนดี และเข็มเรียนดี ...

  more..
 • Puttharaksa Weerabutra

  อยากแสดงดนตรีอีสานที่ศูนย์บ้านพักคนชรา

  more..
 • Sasiyakorn Peekong

  อยากเป็นคนชอบดื่ม

  more..